Communicatie begeleiding

OP ONZE DESKUNDIGHEID KAN JE VERTROUWEN

Intake gesprek


We luisteren eerst tijdens een intakegesprek graag naar jouw verhaal. Dat doen we zonder te oordelen of te veroordelen. Na dat gesprek bekijken we samen op welke manier we voor jou van betekenis kunnen zijn met onze psychognomie-methode. 

Planning


We gaan samen op zoek naar je eigen IK, zodat je met je gedrag en innerlijke beleving minder in conflict komt met de wereld om je heen.


We werken samen aan je communicatievaardigheden en - of stimuleren je creativiteit.

Mogelijkheden creëeren


Zo krijg je antwoorden over jezelf en leer je hoe je conflicten kan verminderen en het onderling vertrouwen met je werk- en leefomgeving versterkt en - of met elkaar kunt verbinden. Dit kan zijn bijvoorbeeld: met je collega's, je kinderen en - of partner.

Wat maakt onze

methode zo bijzonder?

We weten hoe moeilijk het kan zijn om ideeën, gevoelens en belevingen in je hoofd, om te zetten in een taal die je omgeving begrijpt. Ook wij hadden dat probleem: onze woorden en onze gedachten vertelden niet altijd dezelfde boodschap. En daardoor ontstonden soms conflicten en frustraties. Want de mensen om ons heen begrepen ons niet, of voelden zich gekwetst - bedreigd, terwijl we het wel goed bedoelden! Hoe kwam dit? Tijdens een contact met een neuropsycholoog leerden we de term 'Hoogbegaafdheid' kennen.

(Niet te verwarren met 'Hoogintelligent' = goed verstand.)


Hoogbegaafden – zoals wij – leren, denken, voelen, communiceren & functioneren fundamenteel anders. We leven op een andere 'frequentie' en worden hierbij ervaren alsof we een andere taal spreken. In ons verleden heeft dit vaak geleid tot conflicten en ontstaan van 'miscommunicatie'.


Door deze levenservaring kunnen we je helpen. Door samen met jou op zoek te gaan naar je kwaliteiten en talenten én je te leren hoe je die verder kan ontwikkelen, leer je ook beter communiceren. Het resultaat: minder problemen en conflictsituaties omdat je totale uitstraling, lichaamstaal en je gesproken taal elkaar ondersteunen.

ONSZELF LEREN BEGRIJPEN, GAF EEN BETER INZICHT HOE "ANDEREN" NAAR ONS ZAGEN


MEER OVER ONS

De driejarige opleiding tot psychognoom in combinatie met zelfstudie, hielp ons om meer inzicht te krijgen in de manier waarop hoogbegaafden - normale - gemiddelde begaafden naar de wereld kijken. We leerden ook hoe we bv. beeld- en taaldenkers kunnen verbinden met elkaar. Deze vorm van verbindende communicatie kunnen we ook gaan toepassen in je werk- en leef relaties.

Onze vakkennis van de vier persoonlijkheidstypes vormt samen met deze nieuwe inzichten, een unieke werkwijze om feedback te geven over jouw manier van communiceren en handelen volgens je cognitief vermogen.


Vaak is er een verschil tussen hoe jij jezelf ziet en hoe anderen naar jou kijken.

Op basis van deze informatie zoeken we samen naar een manier om je te helpen verbinden met je omgeving.


Want als je weet welk effect jouw gedrag en communicatie hebben op anderen, kan je bewuster kiezen op welke manier je in een situatie handelt.


Je hoeft niet te veranderen, je omgeving ook niet! 

Hoe denk en handel jij?

Wat is jouw communicatie- en compliment vorm?

Communicatie is dé sleutel tot jouw succes!


Je houding en verbale communicatie bepalen de boodschap. Maar de impact van die boodschap is afhankelijk van de situatie én van de context. Omdat mensen op erg verschillende manieren denken (theoretisch, praktisch, visueel, gevoelsmatig of analytisch), is het niet altijd gemakkelijk om een boodschap op een verstaanbare manier over te brengen. Ben je extravert of introvert? Ben je taakgericht of mensgericht? 


Door je inzicht te geven in jouw manier van communiceren en de manier waarop anderen daarop reageren, kan je beter afstemmen op de golflengte van de andere. Storingen zal je makkelijker opvangen en interpreteren, waardoor je misverstanden kan vermijden.

Het resultaat: je zelfvertrouwen en zelfbeeld nemen toe!


Om te achterhalen hoe jij denkt, handelt en communiceert, maken we samen een persoonlijkheidsprofiel op. Daardoor ontdek je hoe jij naar jezelf kijkt en hoe anderen jou zien. Maar je krijgt ook antwoorden op andere belangrijke vragen: Wat motiveert mij? Hoe motiveren anderen mij? Op welke manier kan ik mijn efficiëntie verhogen in mijn werk- en leefomgeving? Wat is mijn innerlijke persoonlijkheid en welk uiterlijk verschijningsbeeld heb ik? We geven inzicht naar jezelf en verklaren hierbij al je persoonlijkheids-vragen.


Dankzij deze methode krijg je hulpmiddelen om je talenten en valkuilen te ontdekken. Je leert er welke job het best bij je past, hoe je je werk- en leefomgeving goed kan inrichten.

We leren je op een praktische en wenselijke manier hoe jij je kan verbinden met anderen.

LET OP!

- We willen jou en je omgeving niet veranderen. Deze methode heeft als doel je persoonlijke effectiviteit te verhogen en te beïnvloeden. Je leert omgaan met concrete situaties en conflicten, zodat je ze beter leert beheersen.

Investering

Onze ‘psychognomie’ methode helpt je om je eigenheid te bewaken en leert je om jezelf sterker te verbinden met je leef- en of werkomgeving.

  • Deze methode wordt ingezet volgens behoefte, het 'horen' van de problemen en - of belemmeringen die we bekomen via het intakegesprek.
  • Je hebt de keuze uit verschillende begeleidingsvormen. (individueel - meerdere personen)

Onze andere

Begeleidingsmethoden & -vormen - Afspraak maken