Mindfulness begeleiding

OP ONZE DESKUNDIGHEID KAN JE VERTROUWEN

Intake gesprek


We luisteren eerst tijdens een intakegesprek graag naar je verhaal. Dat doen we zonder te oordelen of te veroordelen. 

Planning


We zetten deze methode in volgens de informatie die we bekomen via het intake-gesprek. Het kan zijn dat gedurende het gesprek we wisselen naar een andere methode.

Mogelijkheden creëren


We helpen je de weg vrij te maken naar jezelf. We leren jezelf te (her)kennen, en oefen in positief omgaan met negatieve gevoelens.

Wat maakt deze methode zo bijzonder?

Wij zijn professionals en volgden onderbouwende opleidingen. Maar door onze eigen levenservaring ontwikkelden we ook een eigen waardensysteem.

Dat maakt de aanpak van Sawadi zo uniek. Heftige gebeurtenissen in onze jeugd en ons verdere leven zorgden ervoor dat we heel wat levenservaring opbouwden. De pijn, het verdriet en de woede die we voelden, kregen ons niet klein. We bleven ons richten op de positieve kanten van het leven, hoe klein die soms ook waren. Daardoor kreeg verbittering geen kans en vervielen we niet in een slachtofferrol. Onze eigen negatieve ervaringen werden zo een leerschool en een basis van waaruit we anderen kunnen helpen.

OOK WIJ WIJ WAREN OOIT DE WEG NAAR ONSZELF KWIJT 


MEER OVER ONS

We leefden op automatische piloot. Maar in de opleidingen ‘Energetisch therapeut’ en 'Psychognomie' leerden we

via wetenschappelijk onderbouwde technieken en vanuit mindfulness opnieuw te leven in het 'nu'. Onbewust namen we patronen en trauma’s mee uit onze jeugd en opvoeding.

En die zorgden voor negatieve energie rondom onszelf en belemmerden ons eigen functioneren. We leerden daaruit dat we ons huis, ons leven, volledig hadden verbouwd naar de wensen, tradities, levensstijlen en verwachtingen van anderen. 

Toen we ons daarvan bewust werden, volgde het moeizame proces van accepteren, vergeven en loslaten. Pas daarna konden we ons oude, verbouwde huis afbreken en opnieuw bouwen aan onze originele woning, ons leven zoals wij het wilden.

Een kind met een goede opvoeding dat mag zijn wie het is, hoeft op volwassen leeftijd niet op zoek naar zichzelf!

Onbekend gezegde

We zijn eraan gewend geraakt dat elk probleem een oplossing nodig heeft.


Maar als je daar even goed over nadenkt, besef je dat dat onmogelijk is. Problemen maken deel uit van je leven en het is dan vaak ook beter om te leren hoe je met die problemen moet omgaan.


We gaan daarom niet op zoek naar de schuldige of verantwoordelijke in jouw verhaal. Want je verzetten tegen problemen, vraagt energie. En waar je energie insteekt, groeit. Dat is ook zo met problemen. 

Vanuit energetische vergeving en compassie, geven we je het inzicht om problemen beter te kunnen accepteren en te omarmen. Zo wordt je negatieve energie omgezet in positieve energie.


We leren je meer aandacht te geven aan jezelf, om je bewuster te worden en te leven in het nu. Dankzij mindfulness zal je je minder laten meeslepen door gedachten en gevoelens uit het verleden. Stress, angsten, depressie, burn-out of controledrang gaan verdwijnen of verminderen dankzij mindfulness.


Het is oké om af en toe verdriet en pijn te hebben. Het is oké om eens te piekeren of slecht te slapen. Stop met altijd oplossingen te willen zoeken en alleen gelukkig te willen zijn, want die gedachte zal je alsmaar verder van je doel brengen.

LET OP!

- Je krijgt van ons geen oplossingen voor je problemen. Maar door je te helpen bewust worden van wat je belemmert – zonder oordelen – kan je je eigen koers leren varen en je op een wenselijke manier leren verbinden met anderen in je werk- en - of leefomgeving.

Investering

De methode ‘mindfulness’ is een investering in je welzijn. Je leert jezelf (her)kennen, ontdekt patronen en oefent in positief omgaan met negatieve gevoelens.

  • Deze methode wordt ingezet volgens behoefte, het 'horen' van de problemen en - of belemmeringen die we bekomen via het intakegesprek.
  • Je hebt de keuze uit verschillende begeleidingsvormen. (individueel - meerdere personen)

Onze andere

Motivatiemethoden - Afspraak maken