Bemiddelende counseling

BEMIDDELINGS-GERICHTE COUNSELING


 - Begrijpbare communicatie voor alle partijen

Inzicht naar jezelf-loslaten-oude patronen doorbreken

Efficiënt het probleem/conflict helder maken

Vanuit empathie alle partijen daadwerkelijk begrijpen en actief terugkoppelen

MOMENTEEL VOLG IK DE BASIS OPLEIDING BIJ MEDIV VLAANDEREN: GECERTIFICEERD MEDIATOR

 • Ik heb besloten om met deze vakkennis me (voorlopig) niet te richten op medische of juridische conflicten (= facilitatieve bemiddeling), omdat bij een juridisch kader er een speelveld en rechtspositie wordt bepaald!
 • Ik wil de gesprekstechnieken gebruiken om een duidelijke en begrijpbare gespreksstructuur aan te bieden bij een moeilijke communicatie en of conflicten die zich bevinden in de sociale- en of familiale omgeving. Zoals met je partner, ouders, kinderen, collega’s, enz. Hierbij kan ook gekozen worden om over te gaan tot een 'evaluatie bemiddeling', maar ik blijf wel het zoeken naar een eigen gekozen omgang/oplossing door de partijen bevorderen!
 • De doelstelling is om als een neutrale betrokkenen te werken naar een omgang/oplossing die alle partijen aanbelangt en waar dezen zich goed in kunnen vinden.
 • Omdat 'bemiddelen' niet juridisch is, is er zonder een opgelegd juridisch kader, geen 'overheidserkenning' nodig en kunnen we al met deze counseling methode beginnen. Ook omdat deze praktische manier in combinatie met de opleiding, voor mij de beste leerschool is.😊
 • Gaandeweg de opleiding, het behalen van het certificaat en 'erkenning als bemiddelaar', kan ik doelgerichter deze counseling methode vakkundig vorm geven en verbeteren. Hierbij toekomstgericht ook de tarieven gaan aanpassen naar de gangbare tarieven van erkende bemiddelaars. Ik werk daarom met een 'introductietarief'.

Simpel


De essentie is dat we vanuit een verkennend gesprek starten en ik daarbij reflecterend het conflict/probleem helder kan maken en het erkend wordt door alle partijen.


Ik onderzoek hierbij:


 • De bereidheid om te willen/mogen/kunnen veranderen.
 • Zeggen alle betrokkenen 'ja' tegen bemiddelende counseling?
 • Ben ik de geschikte persoon als bemiddelende counselor in jullie situatie?


Als we na afsluit van het verkennend gesprek duidelijk vier keer een 'ja' hebben, kunnen we  beginnen met deze counseling methode.

Quote Anne Elisabeth Haentjens
praktijk Sawadi Kruibeke

MET BEMIDDELINGSGERICHTE COUNSELING HELP IK MENSEN MET WAT ER GEZEGD MOET WORDEN.

Groepsgesprekken en als nodig gecombineerd met één op één gesprekken.


VANUIT EEN ONAFHANKELIJKE GEEST ONDERSTEUNEN MET BEMIDDELINGSGERICHTE COUNSELING 


Zonder (voor)oordeel, mening, standpunt of partij voorkeur geef ik via bemiddelingsgerichte counseling, inzicht en bewustwording van wat er bij jou en of de andere partij(en) speelt waardoor je jezelf en of de andere(n) altijd belemmerd of op vastloopt. Door mijn rationeel en ziels vermogen te combineren, geeft het mij een unieke mogelijkheid om mensen te kunnen ondersteunen vanuit een breed perspectief. Hierbij te bemiddelen zodat er vanuit 'verschillen' in harmonie en op een volwassen, onvoorwaardelijke manier bruggen worden gebouwd. Zonder dat iemand het gevoel heeft dat het 'moet' of 'er iets voor terug te moeten krijgen'. Deze benaderingswijze geeft ruimte voor emoties, vakkundig te kunnen bemiddelen naar vervullende wensen voor jezelf en anderen in je leef- en of werkomgeving en bied je kansen om opnieuw (samen) in beweging te kunnen komen!


Bij deze counseling zet ik methodieken in zoals:

mediaton bij praktijk sawadi te Kruibeke

Bemiddelen


Momenteel loop ik mee in de basisopleiding 'bemiddeling' bij het Mediation Instituut Vlaanderen. Daarna volgt aansluitend de specialisatie tot erkend bemiddelaar. In een later stadium schrijf ik specifieker neer, hoe deze gesprekstechnieken ingezet gaan worden.

Verbindend communiceren


Om mensen beter op een verstaanbare en verbindende manier met elkaar te laten communiceren, is er inzicht nodig in de 'communicatie-vorm'. Door ook 'te leren luisteren' naar wat er 'echt verteld' wordt, kan je ook proberen om toleranter naar de 'andere(n)' te zijn. Rekening houden met 'de andere(n') zal je veel meer positiefs opbrengen in je leven!

leren verbindend te communiceren te Kruibeke

Praktisch

Counseling


Verkennend gesprek

waarbij de partijen en counselor het probleem/conflict helder maken i.p.v. de 'omstandigheden'. Ook informeren over mijn taak als counselor, praktische zaken, deontologie en ethiek.

Bedoeling


Begeleiding bij de gespreksstructuur met focus op de interpretaties en inzichten, zodat de partijen in een later stadium, na het verkennend gesprek, met elkaar verbindend in gesprek kunnen gaan om zo een zelf gekozen oplossing te kunnen krijgen.

Informatief


Duurtijd is afhankelijk van de situatie en vooruitgang die gemaakt wordt tijdens de gesprekken. Er wordt ingezet op het verkrijgen van een duurzame, duidelijke en efficiënte oplossing.


Het huisreglement en protocol zijn ALTIJD van toepassing!

TARIEVEN 

 • Meerdere personen gesprek.


  Inplannen tussen 9.30 u tot 20 u:

  • Verkennend gesprek 2 personen - 90 minuten: € 150
  • Extra personen bij het verkennend gesprek: € 70 P/P
  • Followup counseling volgend op het verkennend gesprek - 60 minuten - 2 personen: € 120
  • Extra personen bij het followup gesprek: € 50 P/P (enkel V.T. als deze aanwezig was bij het verkenend gesprek)


  Algemeen: Inplannen na 20 u tot 21.30 u en op (sommige!) zater- en zondagen:

  • Supplement + €25 op de vermelde tarieven


  Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

  Alle vermelde tarieven zijn introductie tarieven tot het behaalde, erkende certificaat als bemiddelaar.

Afspraak maken - Onze andere inspirerende-methoden

unsplash