Wie is Anne Elisabeth?
Puurheid en waarheid - eenvoud

Hallo, 'ik' ben Anne Elisabeth. In dit leven op zoek naar

'Puurheid en Waarheid'.

- Een leven van simpele eenvoud eigenlijk ...

Meer dan 30 jaar gecombineerde ervaring en expertise!


- Dit doe "ik" vanuit vier kernwaarden

KRACHTIG

Mijn bewogen verleden waarin ik niet gespaard bleef van pijn, verdriet en woede, heeft mij niet klein gekregen. Ik heb me bevrijd uit de ketens van het slachtofferschap. Het was een belangrijke leerschool en vormt ook vandaag nog een sterke fundering van waaruit ik werk om anderen te helpen.  Namelijk kracht inzetten om je eigen koers te gaan durven varen vanuit de diepe eigen overtuiging. Uiteraard hebben de opleidingen en trainingen ook geholpen om een kader te creëren voor een professionele hulpvorm.

INTELLIGENTIE

Door mijn "buitengewone intelligentie": hoog analytisch vermogen met creativiteit en razend snel causaal denken, kan ik het probleem en de oplossing gelijktijdig 'zien' en geeft me de mogelijkheid om via een onafhangkelijke visie jouw toekomstige mogelijkheden te zien. Zonder te oordelen, verzamel ik tijdens het (intake) gesprek informatie over jou en wat je onbewust drijft en analyseer je situatie. Ik bied je inzichten die helpen om meer autonomie over je leven te krijgen, en leer je te vertrouwen op je 'eigen bronnen en waarden' i.p.v. je te verlaten op die van anderen.

HERSTELLEN

Onbewust nemen we trauma’s en patronen uit onze kindertijd en opvoeding mee.  Vanuit 'de gave van afstemming' en omdat mijn ziel alles van pijnlijke, psychische verwondingen en wonden die te maken hebben met 'bestaansrecht' afweet, leidt dit er juist toe dat ik anderen kan helpen 'te herstellen' op deze terreinen. Als een uitstekende vroedvrouw help ik mensen bij hun 'wedergeboorte' om zo te heelen van oude trauma’s of op een fundamenteel niveau patronen te kunnen doorbreken.  

PARANORMAAL

Ik beschik (ook) over een heldere intuïtie en heb een ziel met een hoog ontwikkeld perspectief die aanvoelt wat nodig is in elke (crisis)situatie. Deze voelt ook zaken aan voordat ze gebeuren en de ziel van mensen waar hun kunnen bijsturen om voor verbetering te zorgen.  Samen onderhouden 'we' een eigen lijntje met een 'universele bron' en helpen je van daaruit te verbinden met je hogere zelf = je eigen bron van kennis en wijsheid. Dit biedt inzichten vanuit een ander perspectief. Ik werk vanuit het eigen wilsvermogen, een gegronde spiritualiteit, en in een belangrijk evenwicht met mijn ratio. Dus met beide voetjes op de grond!

Wie ben ik?


Een zachte, artistieke, romantische en veranderlijke ziel, die onafhankelijk, bijzonder en anders is dan anderen...


 • Bij mij gaat alles over wat met 'relateren' te maken heeft: in harmonie komen en in harmonie te leven met je naaste(n). Door vanuit de 'verschillen' op zoek te gaan naar 'gemeenschappelijkheden' en van daaruit een verbinding en 'begrijpbare' communicatie op te starten.
 • Evenwicht, schoonheid, liefde, familie, en nog verdergaand; verantwoordelijkheden naar elkaar, verliefdheden, huwelijksproblemen, echtscheidingen, erfenissen...bemiddelen naar vervulbare wensen.
 • Universeel daarin iets aparts laten zien en brengen, door mensen te leren om liefde en hulp onvoorwaardelijk te kunnen geven.
 • Dus niet met stilzwijgende, stille verwachting er iets voor terug te krijgen.
Begrijpbare communicatie

Hoe vaak hoor je personen in je omgeving of jezelf de vraag stellen aan anderen: ‘Waarom luister je niet naar mij als ik je iets vraag of tegen je zeg?’


Maar de ‘juiste’ vraag die we ons hierbij moeten stellen is: ‘Heeft de andere daadwerkelijk begrepen wat je vraagt of wat je bedoelt’?

Vergelijk het met faxen en tegelijk telefoneren. Beiden gebeuren als 'vanzelfsprekend' over het zelfde communicatie apparaat, maar komen toch nooit bij elkaar aan. Omdat beiden over een ander telefoonnummer beschikken!


Ik leer je vanuit de 'juiste' verbinding:

'De vraag nog eens te herhalen' 😉

Anne Elisabeth Haentjens Kruibeke

De inspiratie naar 'mijn missie'

- Als jong volwassene heb ik (ten onrechte) het 'etiket' ADD opgeplakt gekregen, omdat ik er zogenaamde kenmerken en symptomen van zou vertonen.

Er werd echter niet "dieper" gekeken waardoor ik helemaal vastliep...

Ik werd als 'raar en niet-normaal' ervaren, was een wijsneus en 'te' in mijn gevoelens en emoties. Ik kon ook geen minuut stilstaan. Mensen voelden zich geconfronteerd en overrompeld omdat ik altijd  'de vinger wist te leggen op de zere plek'. Hiermee kon ik onbewust en ongewild de ander(en) kwetsen, wat vaak leidde tot een boze reactie.

Terwijl dat voor mijzelf helemaal niet zo aanvoelde omdat ik de oprechte bedoeling had deze mensen te willen helpen! Toch begon ik door al deze negatieve ervaringen aan mijzelf te twijfelen en mezelf als een buitenbeentje te beschouwen. Net alsof ik van een andere planeet kwam. Hierdoor is mijn schooltraject fout gelopen en ben ik ook door moeilijke situaties en negatieve ervaringen in mijn leven, in de persoonlijke groei belemmerd geweest. Wat allemaal heeft geleid tot het isoleren van mezelf, alsook 'de wereld om me heen', dit uit 'angst' om de andere(n) te kwetsen.

Maar met de ondersteuning van efficiënte hulpvormen en door opnieuw te gaan studeren, heb ik op de leeftijd van 47 jaar het etiket kunnen loskoppelen van mijn persoonlijkheid. Daarmee heb ik ruimte en kansen gecreëerd om me op mijn eigen manier te kunnen ontwikkelen en mijn leven bewuster vanuit een andere invalshoek te kunnen herzien.

Conclusie: Als kind en jongvolwassene, miste ik gewoonweg (levens)wijsheid, de onderbouwing en de tactieken om wat ik 'aanvoelde of bedoelde' op een 'logischere of empathischere' manier te communiceren. Hierbij kreeg ik 'dé verheldering', dat de zogenaamde 'boze' reacties van de mensen om me heen 'angst' waren. 

Deze bewustwording kwam door toeval, omdat ik op een zeker moment symptomen van jong-dementie vertoonde, echter na dieper onderzoek bleek dit een "bore-out" te zijn en heeft een Professor dr. Neuropsychologie mij geholpen mijn levenspuzzel te leggen wat resulteerde in 'een dieper begrijpen van mezelf'. Ik ben inderdaad niet normaal 😉 want ik:

      • Beschik over een hoog analytisch vermogen
      • Kan razendsnel causaal denken
      • Beleef emoties extra intens
      • Heb een groot rechtvaardigheidsgevoel
      • En dat in combinatie met een sterk ontwikkelde intuïtie.


Ik zie het een beetje zoals een in elkaar verweven 'onderzoeker' en een 'paranormaal begaafde'. Wat kan leiden tot een contradictie in mijn denken en zijn, maar me wel tot een uniek wezentje maakt! 🙃

Daarom ben ik geneigd om veel te analyseren, processen en functies te bestuderen, ook nog eens alles te overdenken en nog eens te overdenken, en met elkaar te vergelijken en te verbinden. Ik moet je niet vertellen wat voor een 'chaos' dit in mijn hoofd gaf.

Omdat voor mensen zoals ik:

Met 'een buitengewone intelligentie' en ook een 'hoogontwikkelde ziel' = 'logisch denkend in combinatie met buitenzintuiglijke methoden', er niet echt een gerichte hulpvorm is. Omdat men mensen zoals mij, niet echt 'in een hokje' kon plaatsen!

Of je vindt bij 'alternatieven en mediums' hulp, die als kind en jongvolwassene vaak op mijn pad gezet zijn. Die hebben me bewuster gemaakt van mijn 'paranormale gave'. Zelf bleef ik deze zogenaamde gave om onverklaarbare redenen toch altijd 'ontkennen en onderdrukken'. Ik zocht ook hulp bij psychologen of gespecialiseerde artsen, waarbij de Professor dr. Neuropsychologie bij mij in een latere fase van mijn leven, voor een complete, bijkomende verrassende vaststelling zorgde.

Namelijk: Ik heb (ook) een buitengewone intelligentie (hoog I.Q.)

En zo ontdekte ik dé onderliggende oorzaak van mijn 'belemmering' bij het ontwikkelen van mijn gave en talent! Het was mijn logisch denken dat geen 'verklaringen' vond voor de 'onzichtbare informatie' die ik verkreeg en hierbij niet op een 'begrijpbare manier' kon vertalen naar de mensen om me heen wat ik 'voelde of bedoelde'. Omdat het in de 'Westerse wereld' alleen een 'of of' verhaal is en geen 'en en' verhaal, bleef ik tot op een bepaald punt in mijn leven 'zoekende'. Tot ik zelf instaat was om 'dé brug' tussen mijn 'rare brein en rare begaafdheid' eindelijk te bouwen, dit vanuit mijn nieuwe expertise en gecombineerde ervaring.😊

"Een goed evenwicht tussen mijn intellectueel- en paranormaal vermogen is hierbij van uitermate belang om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven"!

Dus, mijn hersenen zijn daadwerkelijk anders bedraad en ook mijn zintuigen zijn anders ontwikkeld dan bij de meeste mensen. Het geeft me een "speciale begaafdheid" die ik kan zien als een 'last' of als een 'voordeel'? Bij de moeilijke situaties in mijn leven, had ik geen andere keuze dan er door heen te gaan. Maar ik heb door deze bewustwording wel de keuze hoe ik op nieuwe situaties/conflicten kan gaan reageren en te onderzoeken wat ik ervan kan leren!

Ik heb hierbij besloten om "mijn intelligentie" op een heel nieuwe manier te gaan benutten, met als bedoeling mijn eigen waardesysteem te bepalen en te gaan leven. "Een interactie te creëren tussen mijn hoogste zielskwaliteit in mijn binnenwereld en nieuw te scheppen structuren in de buitenwereld." Hiermee uitdrukking te geven aan mijn 'gave' en het 'wezenlijk talent' van mijn ziel! 

Wetende dat ik hiermee een unieke weg in ga, een weg die door niemand ooit is gegaan en ik zelf moet gaan plaveien. 'Los' van alle culturen en van alle invloeden van de (Westerse) omgeving. In de hoop hiermee te gaan uitgroeien tot een uniek, zelfscheppend en bewust individu met de focus op liefdevolle relaties en samenwerkingen waarbij ik veel heb te bieden.

Hierbij heb ik het over de hoogste vorm van relateren, verfijnde communicatie en over de grote kracht om op een volwassen manier de relatie aan te gaan met de werkelijkheid! Omdat ik diep in mijn ziel, zelf alles weet over 'beperkingen EN mogelijkheden' van een relatie...


Ik durf te dromen:

Dat er op een dag 'een evenwichtig akkoord' tussen 'kennis' (artsen en specialisten) en 'methoden' (zoals healing/therapeutische massage/en soortgelijken) ontstaat. Hierbij voor de persoon waar het om gaat meerdere keuzes zijn, om een efficiënte en doelgerichte complementaire zorg te kunnen opstarten! Zodat artsen en medicatie niet altijd als dé enige oplossing worden gezien voor het herstel van mensen en het bevorderen van hun fysiek- en mentaal welzijn!

- Anne Elisabeth Haentjens.

Certificeringen & Diploma's

Een cliënt heeft mijn vakkenis en persoonlijkheid mooi samengevat:

review praktijk sawadi Kruibeke

Niet alleen een mooie opzet, maar zeker een vriendelijke ontvangst en gedegen uitleg.


Merkbaar geschoold en uitstekend voorbereid! Niet alleen het basis pakket, maar meer dan dat.


Een menselijke empathische benadering met daarbovenop een degelijke geschoolde kennis die op verstaanbare wijze en onderbouwd wordt doorgegeven. Zeker aan te raden vanuit eigen ervaring!!


- J. V.M. 

Review Anne Elisabeth Haentjens

Krijg de hulp-vorm die efficiënt voor jou is!


Door te informeren en verklaren, wil "ik" preventiewerk verrichten, zodat mensen beter tot een herstelproces kunnen komen.


 • Minder terugvallen in hun (oude) patronen, omdat ze sneller bij de meest efficiënte hulpverlening terechtkomen.
 • Helpen inzicht krijgen in hun werk- en leefomgeving en - of deze hun wel (nog) genoeg motiveert.
 • Samen naar de 'communicatie frequentie' zoeken die de leef- en werkomgeving verbindt, zonder dat mensen of hun omgeving hierbij moet veranderen.
 • (jong)Volwassenen helpen om hunzelf beter te leren begrijpen en hoe anderen naar hun ‘kijken’.
Zoek je een efficiënte hulpvorm?