Wie zijn we?

WIE ZIJN "WE"?

"We" zijn een versmelting van Energetische Praktijk Sawadi en Anne Elisabeth.

Als Energetisch Therapeut gaan we via lichaamswerk het zelfgenezend vermogen van je lichaam ondersteunen en versterken.

Als Psychognoom bestuderen we hoe je karaktereigenschappen en talenten ontwikkeld zijn.

Meer dan 30 jaar gecombineerde ervaring en expertise!


- Dit doen we vanuit vier kernwaarden

KRACHTIG

Ons bewogen verleden waarin we niet gespaard bleven van pijn, verdriet en woede, heeft ons niet klein gekregen. We hebben ons bevrijd uit de ketens van het slachtofferschap. Het was een belangrijke leerschool en vormt ook vandaag nog een sterke fundering van waaruit we werken om anderen te helpen. Uiteraard hebben onze opleidingen en trainingen ook geholpen om een kader te creëren voor deze professionele hulp.

INTELLIGENTIE

We voelen ons door 'hoogbegaafdheid' niet zogenaamd "slimmer" dan iemand anders, maar we hebben wel een heel sterk aanvoelen van wat er mis is met iemand en waar die persoon kan bijsturen om voor verbetering te zorgen. Zonder te oordelen, verzamelen we tijdens het (intake) gesprek informatie over jou en wat je onbewust drijft. We bieden je inzichten die helpen om meer autonomie over je leven te krijgen.

GENEZEN

Door 'vernieuwend' te denken, geven we je inzichten en met lichaamsbehandelingen versterken we het zelfgenezend vermogen van je lichaam, ook al moet je het uiteindelijk zelf doen. Onbewust nemen we trauma’s en patronen uit onze kindertijd en opvoeding mee. We helpen je bij het proces van accepteren, vergeven en loslaten om zo te te helen van oude trauma’s die zich vaak verbergen in ons onderbewuste.

PARANORMAAL

Vanuit onze ratio, twijfels of we onze paranormaliteit wel of niet aan de buitenwereld wilden laten zien? We hebben besloten deze mooie gave niet langer te onderdrukken en geaccepteerd zoals we "zijn". We hebben een eigen lijntje met een hogere macht en van daaruit helpen we je te verbinden met je hogere zelf. Dit biedt inzichten vanuit een ander perspectief. We werken vanuit een gegronde spiritualiteit, dus met beide voetjes op de grond!

ANNE ELISABETH 20 - 08 - 1969

GEDIPLOMEERD PSYCHOGNOOM

& ENERGETISCH THERAPEUT

Gediplomeerd Psychognoom Anne Elisabeth

Wie ben "ik"?

"Ik" ben Anne Elisabeth - als jong volwassene ten onrechte het 'etiket' AD(H)D heeft opgeplakt gekregen, omdat ik er zogenaamd alle symptomen en kenmerken van had. Maar er niet "dieper" werd gekeken...

Ik werd als raar en niet-normaal ervaren, was een wijsneus en 'te' in mijn emoties, terwijl dat voor mijzelf niet zo aanvoelde. Toch begon ik aan mijzelf te twijfelen en mezelf als een buitenbeentje te beschouwen, alsof ik van een andere planeet kwam. Bij toeval, omdat ik op een bepaald moment symptomen van jong-dementie vertoonde, heeft een Professor dr. Neuropsychologie deze diagnose weerlegd en mij geholpen mijn levenspuzzel te leggen. Ik ben inderdaad niet normaal 😉 want ik beschik over een hoog analytisch vermogen, kan razendsnel causaal denken, beleef emoties extra intens, heb een groot (on)rechtvaardigheidsgevoel naar mijzelf en anderen, dus mijn hersenen zijn daadwerkelijk anders bedraad dan bij de meeste andere mensen.

Mijn zoon is indertijd op vraag van de lagere school waar hij leerling was 'getest' en kreeg hierbij als jong kind de (verkeerde) diagnose ASS opgekleefd. Om zogenaamd beter te kunnen functioneren heeft hij ondersteunend de nodige (ont)zorgen gekregen. Als ouders hebben we er ons nooit echt goed bij gevoeld, maar we waren geen '(des)kundigen'. Hierdoor is zijn schooltraject fout gelopen en in zijn persoonlijke groei belemmerd geweest, maar op zijn eigen verzoek heeft hij als jong volwassene de 'extra zorgen' en het etiket los gekoppeld van zijn persoonlijkheid. Daarmee heeft hij ruimte gecreëerd om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen, wat een wereld van verandering en rust voor hemzelf en iedereen rondom hem heeft opgeleverd.

Voor hem voelde deze zorg meer aan als een last dan een voordeel!

Ik ben geen DSM-kundige, maar wel een 'etiket'-deskundige die vanuit eigen levenservaringen en dankzij een onderbouwde vakkennis mensen kan helpen om een accurater inzicht in zichzelf te krijgen. Indien nodig verwijs ik door naar een andere externe hulpverlening, om zo onnodig leed bij (jong)volwassenen te voorkomen!

Niet alleen een mooie opzet, maar zeker een vriendelijke ontvangst en gedegen uitleg. Merkbaar geschoold en uitstekend voorbereid! Niet alleen het basis pakket, maar meer dan dat. Een menselijke empathische benadering met daarbovenop een degelijke geschoolde kennis die op verstaanbare wijze en onderbouwd wordt doorgegeven. Zeker aan te raden vanuit eigen ervaring!!

Johan V.M. Cliënt

MIJN STUDIE TRAJECT

- mijn behaalde diploma’s en certificaten vertellen je over mijn vakkennis, en hoe ik deze kan inzetten, maar niet wie ‘ik’ ben...

Een cliënt heeft deze "ingrediënten" wel mooi samengevat:GETUIGENIS

TERUGVAL

PREVENTIE

Door te informeren en verklaren, willen we preventiewerk verrichten, zodat mensen beter tot een herstelproces kunnen komen.

  • Minder terugvallen in hun (oude) patronen, omdat ze sneller bij de meest efficiënte hulpverlening terechtkomen.
  • Helpen inzicht krijgen in hun werk- en leefomgeving en - of deze hun wel (nog) genoeg motiveert.
  • Samen naar de 'communicatie frequentie' zoeken die de leef- en werkomgeving verbindt, zonder dat mensen of hun omgeving hierbij moet veranderen.
  • We helpen (jong)volwassenen om hunzelf beter te leren begrijpen en hoe anderen naar hun ‘kijken’.

AANVULLEND MET LICHAAMSWERK

Sinds de opstart van onze energetische praktijk boeken mensen met onverklaarbare psychomathische lichaamsklachten - SOLK regelmatig een intuïtieve massage of een energetische healing met een aanvullende zielslezing. Hierbij volgt een doelgericht gesprek waarin de bron van een klacht helder wordt gemaakt en kan er daadwerkelijk een diepgaande genezing voor SOLK klachten en symptomen ontstaan. Dit maakt duidelijk dat zowel Inspirerende therapie en lichaamswerk een belangrijke bijdragen zijn tot het algemeen welzijn van de mens.


Onze aanvullende lichaamsbehandelingen:

www.energetische-en-helende-massages.be