Persoonlijkheidsanalyse

PERSOONLIJK-

HEIDSANALYS


 - Ontwikkel je kennis en vaardigheden

Inzicht naar jezelf-loslaten-oude patronen doorbreken

Zelfkennis methode


Je wil inzicht in jezelf krijgen, jezelf beter begrijpen?

Of zoek je bijvoorbeeld een manier om de ideeën die je hebt beter te uiten? Komt je jobinvulling overeen met jouw gecodeerd brein? Wat motiveert je en wat geeft je stress? Wat is voor jou belangrijk? Ben je mens- of taakgericht? Introvert of extravert?


Bij de menselijke functies zoals beslissen, denken, zien, beweging, de manier van leren, hoe mensen geëmotioneerd raken, valt het op dat het grootste gedeelte van de bevolking visueel, praktisch of gevoelsmatig is.


De groep mensen die functioneren vanuit hun verstand (logisch/theoretisch), wat niets met IQ te maken heeft, zijn nog altijd in de minderheid. Toch groeit ons onderwijssysteem naar deze groep mensen? Ook ouders zijn geneigder hun kind te stimuleren naar een theoretische richting dan naar een praktische. 


Karakterkunde geeft een integrale benadering van een persoon. Zo kan ik je intellectuele, morele energetische, karakterologische en fysieke structuur bijna onmiddellijk herkennen. Oftewel: praktische mensenkennis.


Via deze weg ontdek je nieuwe mogelijkheden, maak je (bewuste)keuzes, en helpen je om vastgeroeste patronen te ontdekken en daar verandering in te brengen. Het maakt je zelfbewuster in je handelen en denken.

Inzicht in jezelf verkrijgen door jezelf op een fundamenteel niveau te begrijpen

Jouw persoonlijke groei als mens is een prioriteit!

Individuele counseling


CREATIEVE KANSEN CREEËREN 


Mensen worden in hun leefomgeving continu 'ontzorgt' waardoor men kansen ontneemt om op een creatieve manier te leren omgaan met hun bewegingen en emoties. Deze zelfde mensen komen terecht in een prestatie gerichte werkomgeving waarbij ze het werk bij henzelf moeten leggen en raken hierbij overprikkeld door alle mogelijkheden en verwachtingen die hun worden opgelegd. Na de werkuren gaan dezen vaak 'vluchten'. Het ontstaan van burn-out en of onverklaarbare psychosomatische lichamelijke klachten is mogelijk een gevolg. Een persoonlijkheidsanalyse geeft je inzicht in jezelf en doet jezelf beter begrijpen op een fundamenteel niveau! 

Onderzoeken en Accepteren

kunnen samen het verschil maken!

Perfectionisme

Heeft een persoon 'kenmerken' van perfectionisme? Deze persoon is dus niet per se perfectionistisch! Maar de toegevoegde eigenschap heeft deze op een 'negatieve' manier bij de persoonlijk groei beïnvloed.

Waarbij de persoon waar het om gaat vanuit b.v. een  'overleving' zich perfectionistisch is beginnen te gedragen. Het heeft dus geen zin om bij deze persoon het perfectionisme aan te pakken, want hij is het niet! Maar wel te gaan onderzoeken waar in zijn leven of van waaruit het perfectionisme is ontstaan om op een diepgaand niveau het patroon te kunnen doorbreken.

Dit werkt ook bij de 'kenmerken' van bijvoorbeeld: ASS of A(D)HD of HSP of...

Perfectionistisch

Een persoon 'is' perfectionistisch? Deze heeft de aangeboren eigenschap een perfectionist te zijn! Hierbij moet men naar een omgangsvorm zoeken die binnen de mogelijkheid van deze persoon ligt.

Want het is een karaktereigenschap, je kan dit zogenaamde 'patroon' niet fundamenteel gaan doorbreken! Je mag deze persoon tegen zijn natuur in niet zomaar veranderen, het is wie deze persoon is! Maar je kan als 'groeiende mens' wel 'verbeteren' als men je uitlegt hoe je 'handelt en denkt' en welke invloed dit op jezelf en anderen hebben. Deze persoon krijgt hiermee de kans om te leren!

Dit werkt ook bij mensen met een etiket-diagnose(s) als: ASS of A(D)HD of ... 

Hoe gaan we te werk?


  Een persoonlijkheidsanalyse bestaat uit drie delen welke in samenspraak apart ingepland worden. De intake en persoonlijkheidsanalyse kunnen ook aansluitend:


  • Kennismakingsgesprek = 30 minuten
  • Opmaken persoonlijkheidsananyse = 90 minuten
  • Nagesprek = 90 minuten


  1. Het kennismakingsgesprek:


  Mijn aanpak wordt gestuurd vanuit het individu en is voor iedereen anders. Tijdens het kennismakingsgesprek ga ik onderzoeken welke problemen en belemmeringen centraal staan en hoe een persoonlijkheidsanalyse jou hierbij kan helpen.

  leer jezelf beter kennen volgens je eigen authensiteit

  Hallo, ik ben...?

  Samen gaan we opzoek naar je authentieke zelf.

  Wie ben ik eigenlijk?

  2. Opmaken persoonlijkheidsanalyse: Wie ben jij? Wat wil je? Wie heb je nodig?

  Samen gaan we je karaktereigenschappen en kenmerken onderzoeken en bestuderen, en hoe jouw 'brein' gecodeerd is.


   Dit doe ik via:

   • Doelgerichte vragen te stellen waarbij ik met verschillende facetten rekening houd bij je manier van handelen, denken, voelen en communiceren, 
   • Zo kan ik je informeren over jouw authentieke karakter, gaven en talenten, en welke zijn geïmplementeerd, gecorrigeerd of gecompenseerd door anderen?
   • Wat zijn je sterktes en je zwaktes?
   • Wat zijn jouw angsten en welke zijn overgezet door anderen tijdens je opvoeding?
   • Ik leer je jezelf beter te begrijpen in je handelen, denken en voelen. 


   We gaan samen het persoonlijkheids- en gedragsprofiel opmaken dat start vanuit vijf fundamentele gedragstijlen: Analytisch - Causaal - Verstandig - Intuïtief - Gevoelsmatig .

   Maar het is een utopie om acht miljard mensen in vijf 'hokjes' in te passen 😉


   Daarom gaan we ook onderzoeken welke kenmerken en eigenschappen tijdens je levensloop - opvoeding zijn 'toegevoegd' en of deze een positieve en of negatieve invloed hebben gehad op jouw persoonlijke groei. Zo leer je over jezelf:


   Wie of wat belemmerd je in je ontwikkeling en hoe kan je dat aanpakken?

   Ik leer jou ook hoe je je valkuilen kan herkennen en veel meer. Zoals:

   • Hoe zien anderen jou?
   • Hoe zie jij jezelf?
   • Word je voldoende gemotiveerd door jezelf en je (werk)omgeving?
   • Werk jij efficiënt genoeg?
   • Hoe kan - wil je dat verbeteren?

   3. Follow-up met 2de counseling:


   Ik vraag je feedback over:


   • Wat heb je al kunnen toepassen in je leef- en of werkomgeving?
   • Welke verandering heeft dit teweeg gebracht?
   • Waar loop je nog tegen aan en of waarbij voel je zich nog belemmerd?
   • Hoe reageert je omgeving op de 'authentieke jou'?
   • Er is ook nog ruimte voor dialoog over situaties die je graag wilt aanbrengen.


   Door reflectie geef ik je inzichten hoe je hierin kunt handelen en bewuster mee kunt omgaan; via tips en tricks die binnen je mogelijkheden liggen.

   Vrijblijvende follow-up


   Na het 2de gesprek hebben mensen de keuze of ze nog meer followup willen, zonder dat het uitmondt in een zogenaamd stappenplan, volgtraject of iets soortgelijk. De persoonlijkheidsanalyse en de begeleidende counseling zijn dus bedoeld als een kort durend traject.


   SUPPLEMENTAIR:

   Indien gewild, kan ik na het 2de gesprek, een uitgebreid verslag van de analyse en de onderbouwde gesprekken opmaken. Aangevuld met bruikbare feedback, informatie en verklaringen van de belemmering/oorzaak. Zodat je hierop altijd kan terugvallen en preventief gebruiken.

   Doorbreek oude patronen!
   vertel mij je belemmering of probleem Anne Elisabeth Haentjens

   IEDEREEN HEEFT EEN INTELLIGENTIE!

   De vraag is:

   "Hoe zet je dit het meest efficiënt in en hoe verhoog je jouw effectiviteit"?

   Daarbij kan ik je helpen! 😀

   TARIEVEN

   Individueel, interactief één op één gesprek.


   Pakketprijs: €210 (Het intake gesprek en het opmaken kunnen na elkaar worden ingepland.)

   • Intake gesprek
   • Opmaken persoonlijkheidsanalyse 90 minuten 
   • Followup counseling 90 minuten = 2 de gesprek


   Followup counseling:


   Inplannen tussen 9.30 u tot 20 u:

   • Followup counseling binnen de 12 weken op je tweede gesprek - 60 minuten: € 45
   • Followup counseling binnen de 12 weken op je tweede gesprek - 90 minuten: € 75
   • Followup counseling na 12 weken op je tweede gesprek - 60 minuten: € 65
   • Followup counseling na 12 weken op je tweede gesprek - 90 minuten: € 95


   SUPPLEMENTAIR:

   • Na het 2de gesprek krijg je een individueel, geïllustreerd naverslag toegezonden + € 50.
   • Inplannen na 20 u tot 21.30 u en op (sommige!) zater- en zondagen + €25 op de vermelde tarieven


   Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

   Afspraak maken - Onze andere inspirerende-methoden

   Leren jezelf fundamenteel te begrijpen!


   - De essentie werkt veel efficiënter

   Hierbij een voorbeeld van zogenaamd "hoogintelligent" vs "hoogbegaafd":

   Hoogintelligent

   • Deze personen beschikken over een hoog I.Q.
   • Ze zetten dit vooral in vanuit hun 'verstand' of 'analytisch vermogen'.
   • Werken meestal iets op een 'theoretische' manier uit
   • In de huidige 'prestatie' maatschappij en schoolsysteem, worden hun meestal onmiddellijk (h)erkend.
   • Door deze mensen een paar 'klassen' hoger te zetten of in een leiderschapsfunctie is het grootste gedeelte van hun problematiek en belemmering opgelost.
   • Namelijk deze mensen motiveer je het beste door hun te complimenteren en te onderzoeken op hun 'kunnen' = 'jij kunt goed'. Want een hoog intelligent persoon wilt 'het kunnen of beter doen' en is daarom prestatiegericht. Uiteraard werkt dit ook omgekeerd naar het demotiveren = jij kunt niet goed...
   • Het is heel belangrijk om een efficiënte schoolomgeving te creëren.
   • Ze groeien 'als mens' synchroon volgens hun leeftijd(sgenoten).
   • Ze leggen "eenvoudige" verbanden.
   • Een nieuwe taal aanleren of een denksport zoals schaken, dammen en poker, geeft hun brein een boost!
   • Ze zijn goed in leiderschap, maar het is belangrijk dat ze in hun job hun 'emoties' soms kunnen uitzetten omdat ze efficiënter werken als ze logisch en doordacht kunnen handelen zoals in belangrijke managementposities, of als jurist of een journalist.

   Hoogbegaafd

   • Deze personen beschikken ook over een hoog I.Q. , maar zetten dit in vanuit hun 'intuïtie of buikgevoel'.
   • Werken meestal iets op een' praktische' manier uit.
   • In de huidige 'prestatie' maatschappij vallen hun gaven en talenten niet onmiddellijk op.
   • Door hun een paar 'klassen' hoger te zetten, is alleen een klein gedeelde van hun problematiek en belemmering opgelost, namelijk alleen het 'uitdagen' naar moeilijkere leerstof.
   • Hoogbegaafden moeten zoeken naar 'waar ze goed in zijn', niet naar wat ze 'kunnen', want ze 'kunnen' alles. Het zijn echte copycats en hun 'kopie' is beter dan het origineel! 🙃
   • Deze mensen motiveer je het beste door hun te complimenteren op wie ze 'zijn' en naar hun 'inzet' = 'jij bent'. Want een hoogbegaafd persoon wilt het 'juist doen vanuit het grotere geheel' en is daarom minder schools/prestatie gericht.
   • Het is heel belangrijk om deze mensen vanuit 'een beleving' te laten 'leren' en 'fouten' te laten maken!

   = voor hun de BESTE LEERSCHOOL!

   • Ze groeien 'als mens' asynchroon volgens hun leeftijd(sgenoten) = wijzer en afhankelijk van de aangereikte leerstof.
   • Ze zien verbanden die anderen (nog) niet zien.
   • Hun creatieve vaardigheden aanleren, zoals een instrument kunnen bespelen of leren schilderen, geeft hun brein een boost!
   • Ze zijn ook goed in 'leiderschap', maar het is belangrijk dat ze in hun job hun 'gevoel' mogen blijven inzetten. Ze kunnen daarom efficiënter werken als ze kunnen bemiddelen, bruggen bouwen en onderzoeken, zoals een teamleider, mediater, uitvinder of politie-inspecteur.

   De essentie?

   Het brein van hoogintelligente en -begaafde mensen zijn ook zoals bij mensen met een 'normaal I.Q.', gecodeerd volgens de 5 fundamentele gedragstijlen.


   • Hoog intelligent en hoogbegaafd zijn, is daarom niet altijd 'zwart/wit'. Omdat ook hierin mengtypes zijn en deze mensen ook kenmerken kunnen hebben van ASS, AD(H)D, perfectionisme, enz. Juist zoals alle andere mensen met een 'normale intelligentie' onder onze bevolking, maar deze mensen beschikken hierbij over een 'buitengewoon' hoog I.Q. waardoor hun leer- en denkvermogen anders is. Zoals:

    

    • Als ze analytisch of logisch denkend zijn, zijn hun sneller in hun denken en kunnen daardoor informatie sneller verwerken en toepassen.
    • Als ze causaal zijn, leggen ze bij situaties of de bekomen informatie, veel sneller verbanden en denken hierbij meerdere stappen vooruit over wat de gevolgen kunnen zijn. Deze zien ook sneller verbanden, die andere (nog) niet zien.
    • Als ze gevoelsmatig zijn, beschikken ze over meer creativiteit en doorzettingsvermogen. En als ze analytisch zijn, zijn ze veel creatiever in het oplossen van problemen. Daarom hebben beiden meer aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te kunnen komen!
    • Als ze intuïtief zijn, is hun rechtvaardigheidsgevoel veel sterker en beleven ze emoties extra intens.
    • Enz.


   Algemeen:

     • Hebben ze een veel beter geheugen en of inlevingsvermogen.
     • Leggen ze 'de lat' voor zichzelf veel hoger.
     • Willen ze constant 'uitgedaagd' worden.
     • Zijn ze nieuwsgieriger of leergieriger.


   Wat als we bij deze mensen de onderzoeken zouden omdraaien?


   • Als eerste te gaan onderzoeken hoe hun brein gecodeerd is, zodat we hun persoonlijkheids- en gedragskenmerken kunnen achterhalen om hierbij hun manier van handelen, denken en voelen beter te kunnen begrijpen.
   • Daarna pas het I.Q gaan 'meten'?
   • Beide onderzoeken verbinden.


   Het geeft een integrale manier en dé verheldering waarop ze hun buitengewoon hoog I.Q efficiënt kunnen inzetten en hoe het hun effectiviteit bevordert.


   Wat als we zogenaamde 'hoogintelligenten en hoogbegaafden' nu eens onder 'een gelijke noemer' plaatsten zoals:


   "Buitengewone intelligente mensen" 


   Komen we dan hierbij tot de essentie en meer eensgezindheid?

   unsplash